Zoekt u passende zorg voor uzelf of een familielid? Heeft u vragen over zorg aan huis? Wilt u inzicht in de kosten, mogelijke vergoedingen of zoekt u hulp bij een indicatie aanvraag? Het Groenhuysen Klantbureau is er voor al uw vragen.

Voor hulp en zorg is in de meeste gevallen een indicatie nodig. Het is ook mogelijk dat u zelf de kosten betaalt.

Nadat wij uw indicatiebesluit hebben ontvangen, bellen we u op voor een intakegesprek over uw wensen en behoeften op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Er kan uiteraard ook een medewerker bij u thuis komen.

Financiering en vergoeding

Dit is van meerdere factoren afhankelijk, denk daarbij aan hun lichamelijke en geestelijke gezondheid en mobiliteitsproblemen. Wij kunnen telefonisch adviseren en indien gewenst komt de medewerker relatiebeheer langs om de persoonlijke situatie van uw ouders in kaart te brengen.

Dit hangt af van hun situatie. Indien zij beschikken over een Wlz-indicatie, hanteren we het wachtlijstbeleid. Het klantbureau kan u informeren over de beschikbaarheid en mogelijkheden. Indien uw ouders niet in aanmerking komen voor een Wlz-indicatie, kunnen zij ook gebruik gaan maken van Zorgeloos Wonen, waarbij ze een appartement huren en aanvullende diensten kunnen afnemen. 

Het recht op een zorgindicatie is van meerdere factoren afhankelijk. Dit is niet leeftijdgebonden. Het hangt onder andere af van haar lichamelijk en geestelijk functioneren. In deze is het verstandig om persoonlijk contact met ons op te nemen. Wij kunnen dan samen met u kijken naar de juiste oplossing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alarmering, mantelzorgondersteuning, inzet thuiszorg, dagbesteding etc. Ook zijn er andere woonzorgvormen mogelijk, waar geen indicatie voor nodig is. Denk hierbij aan Zorgeloos Wonen.

- De meeste kosten voor langdurige zorg in een woonzorgcentrum of verpleeghuis worden vergoed via de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt wel een eigen bijdrage aan het CAK.

- Voor de behandelingen en advies van onze fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en diëtist kunt u een beroep doen op uw zorgverzekering.

- Begeleiding en huishoudelijke hulp worden vergoed uit de Wet maatschappelijke opvang (Wmo). Ook hierover betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK.


Wilt u meer weten over de kosten en vergoedingen? Neem dan contact op met het Klantbureau.

Groenhuysen wil voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan. Door rekening te houden met de voorkeur van klanten kunnen echter wachtlijsten voor een bepaalde locatie ontstaan. Om een indicatie te krijgen van uw wachttijd kunnen we u informatie geven over het aantal opnames van de afgelopen 4 weken. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Dit hangt af van het verzamelinkomen van uw ouders. Groenhuysen is vanuit de overheid verplicht om het beleid van passend toewijzen te volgen. Hierbij worden de beleidsregels van 2017 gehanteerd. Deze zijn te vinden op onze website www.zorgelooswonen.nl. Neemt u bij vragen gerust contact op met het Klantbureau via 088 - 55 740 00. 

Groenhuysen Klantbureau

088-5574000

klantbureau@groenhuysen.nl