Wanneer u na opname in het ziekenhuis niet meteen naar huis kunt, kunt u tijdelijk in één van onze regionale behandelcentra in Roosendaal terecht om te revalideren. Bijvoorbeeld als u te maken heeft met parkinson, chronische longziekten (COPD), een neurologische ziekte of na problemen met het hart. Ook kunt u er revalideren na een CVA (beroerte, hersenbloeding of herseninfarct) of een orthopedische ingreep. U kunt ook op de revalidatieafdeling terecht als uw huisarts u daarvoor aanmeldt, bijvoorbeeld als u na een ziekte moet leren omgaan met beperkingen.


Bij uw revalidatie werken we nauw samen met het Bravis Ziekenhuis. We zorgen ervoor dat onze zorg naadloos op elkaar aansluit. We leren u tijdens uw verblijf omgaan met uw beperkingen en helpen u nieuwe vaardigheden aan te leren. Hierbij kan uw specialist ouderengeneeskunde verschillende disciplines inzetten, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek en psychologie.

Alle behandelingen van onze specialisten en zorgmedewerkers zijn erop gericht u zo snel mogelijk weer zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. U oefent zoveel mogelijk zelf met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten: wassen, aankleden, tafel dekken, boterhammen klaarmaken, bed opmaken. Op de revalidatieafdeling is alles therapie!

 


Regionaal behandelcentrum Weihoek biedt een revalidatietraject voor mensen met chronische longziekten (COPD). Bovendien kunt u er herstellen en revalideren na hartfalen, zoals een hartstilstand, en kunt u er terecht voor parkinsonrevalidatie. In regionaal behandelcentrum Wiekendael revalideert u met een orthopedische aandoening, bijvoorbeeld na een operatie aan uw heup of knie. Ook biedt Wiekendael een revalidatietraject als u een CVA (beroerte, hersenbloeding of herseninfarct) heeft gehad.

Weihoek

Heerma van Vossstraat 19

4708 AV Roosendaal

Wiekendael

Kalsdonksestraat 89

4702 ZB Roosendaal


Revalidatie direct na ziekenhuisopname is opgenomen in het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Via uw zorgverzekering zal (een deel van) uw eigen risico worden ingehouden. Welk bedrag wordt ingehouden verschilt per verzekeraar en is afhankelijk van de afspraken die u heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie over de hoogte van het bedrag kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Deze regeling geldt niet als u valt onder de Wet langdurige zorg, bijvoorbeeld omdat u in een centrum voor Wonen & Zorg woont. Dan betaalt u een eigen bijdrage voor de revalidatie. Hoe hoog dit bedrag is, kunt u berekenen via de site van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).


Voor meer informatie over revalidatie en de mogelijkheden bij Groenhuysen kunt u contact opnemen met het Groenhuysen Klantbureau via 088 - 55 740 00 of klantbureau@groenhuysen.nl

Heeft u een vraag?

Neem dan contact met ons op!

U kunt ons bereiken op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

088 - 55 740 00

klantbureau@groenhuysen.nl