Wanneer u na opname in het ziekenhuis niet meteen naar huis kunt, kunt u tijdelijk in één van de regionale behandelcentra in Roosendaal verblijven om te herstellen of revalideren. Bijvoorbeeld nadat u een gebroken heup, een beroerte, longontsteking of een hartinfarct heeft gehad. Ook kan uw huisarts revalidatie aanvragen als u thuis moeite heeft met uw beperkingen.


Bij uw revalidatie werken we nauw samen met het Bravis Ziekenhuis. Samen hebben we zorgpaden voor verschillende specialisaties ontwikkeld, zodat onze zorg naadloos op elkaar aansluit. We leren u tijdens uw verblijf omgaan met uw beperkingen en helpen u nieuwe vaardigheden aan te leren. Hierbij kan uw specialist ouderengeneeskunde verschillende disciplines inzetten, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek en psychologie.


Regionaal behandelcentrum Weihoek biedt een revalidatietraject voor cliënten met chronische longziekten (COPD). Bovendien kunt u er herstellen en revalideren na hartfalen, zoals een hartstilstand, en kunt u er terecht voor Parkinsonrevalidatie. In regionaal behandelcentrum Wiekendael revalideert u met een orthopedische aandoening, bijvoorbeeld na een operatie aan uw heup of knie. Ook biedt Wiekendael een revalidatietraject als u een CVA (beroerte, hersenbloeding of herseninfarct) heeft gehad.

Weihoek

Heerma van Vossstraat 19

4708 AV Roosendaal

Wiekendael

Kalsdonksestraat 89

4702 ZB Roosendaal


Revalidatie direct na ziekenhuisopname is opgenomen in het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Via uw zorgverzekering zal (een deel van) uw eigen risico worden ingehouden. Welk bedrag wordt ingehouden verschilt per verzekeraar en is afhankelijk van de afspraken die u heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie over de hoogte van het bedrag kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.


Voor meer informatie over revalidatie en de mogelijkheden bij Groenhuysen kunt u contact opnemen met het Groenhuysen Klantbureau via 088 - 55 740 00 of klantbureau@groenhuysen.nl

Heeft u een vraag?

Neem dan contact met ons op!

U kunt ons bereiken op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

088 - 55 740 00

klantbureau@groenhuysen.nl