Lees voor

Vaktherapie

Vaktherapie is een manier van behandelen, waarbij de nadruk ligt op doen en ervaren. Een enkele activiteit maakt soms meer duidelijk dan woorden kunnen uitdrukken. Groenhuysen biedt danstherapie, beeldende therapie en muziektherapie.

" alt=""/>

Met Vaktherapie werkt u door gerichte oefeningen, op een plezierige manier aan bewustwording en krijgt u nieuwe inzichten. U leert bijvoorbeeld op andere manieren te reageren op situaties of gevoelens. Groenhuysen biedt danstherapie, beeldende therapie en muziektherapie.

 

Danstherapie

Blijven bewegen is belangrijk, zeker als u wat ouder bent. Onder begeleiding van een gespecialiseerd danstherapeut, kunnen deelnemers door de danslessen beter en langer mobiel blijven. Het plezier staat in de lessen voorop. Dansen zorgt voor ontspanning door inspanning, bouwt de conditie op en het verbindt mensen door met elkaar in beweging te zijn.

 

Bij mensen met Parkinson is gebleken dat dansen en beweging helpen om de zogenaamde ‘freezing’ te voorkomen. Daarnaast wordt tijdens het dansen gewerkt aan de stabiliteit en mobiliteit. Onderzoek heeft uitgewezen dat wekelijks dansen de lange termijn van de aandoening gunstig kan beïnvloeden. Regelmatig dansen stimuleert diverse hersenfuncties, het is goed voor het geheugen. Met dans verbetert uw welzijn; het heeft een positieve invloed op uw stemming en vermindert klachten als somberheid en angst.

Beeldende therapie

Soms is het moeilijk om problemen te verwoorden in taal. Beeldend werken kan helpen bij het zichtbaar, tastbaar en bespreekbaar maken van hetgeen zich vanbinnen (on)bewust afspeelt. In beeldende therapie wordt methodisch gewerkt met beeldende materialen, gereedschappen en technieken. Bijvoorbeeld door te schilderen, tekenen, werken met textiel, steen of hout.

 

Bijzonder aan beeldende therapie is dat het werkstuk heel concreet is. U kan het loslaten, wegleggen, ernaar terugkijken en ervaren hoe het is om het eens anders te doen. Beeldende therapie wordt door veel cliënten beleefd als een rechtstreekse weg naar diepere gevoelslagen. Het confronteert hen met patronen in denken, voelen en handelen in een relatief veilige situatie.

 

Muziektherapie

Wanneer spreken niet of minder goed lukt, komen de woorden soms nog wel bij het zingen. Muziektherapie geeft een mogelijkheid om te communiceren en zorgt ervoor dat mensen meer levensvreugde en levenskwaliteit ervaren. In muziektherapie wordt methodisch gewerkt met de elementen van muziek, zoals melodie, ritme, harmonie en tekst. Dat kan receptief (door het beluisteren van muziek), maar ook actief (door te musiceren, te zingen of te bewegen op muziek).

 

Muziek heeft een directe werking op alle hersengebieden, ook op de functies die dieper gelegen zijn. Muziektherapie helpt u om uw sociale en communi- catieve vaardigheden te verbeteren en uw emoties te uiten. Muziek roept herinneringen op, brengt mensen in contact en helpt om te gaan met verlies. Ook helpt muziek om te ontspannen en uw concentratievermogen te vergroten.

 

Wat cliënten zeggen over onze Vaktherapie

Danstherapie

“Door de danslessen blijf ik langer mobiel.”

0/0 Offers

Expertises

Vaktherapie wordt aangeboden bij de volgende expertises.

Specialisten

Maak kennis met onze specialisten voor de behandeling Vaktherapie.
Muziektherapeut

Karin Bogers

Danstherapeut

Saskia Hanewinckel

Downloads

Download hier de informatie over Vaktherapie.

GH22-021-Folder-VakTherapie-1.pdf

Brochure Vaktherapie Groenhuysen

GH15-035-Wat-kunnen-de-behandelaren-van-Groenhuysen-voor-u-betekenen.pdf

Brochure Wat kunnen de behandelaren van Groenhuysen voor u betekenen?