Lees voor

Parkinson

Kenniscentrum Parkinsonhuys in Roosendaal biedt specialistische zorg aan mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonismen en hun mantelzorgers. Die zorg is er voor iedereen, of zij nu thuis willen blijven wonen, in aanmerking komen voor revalidatie of een intramurale behandeling krijgen op onze afdeling Groenpark.

Ziekte van Parkinson

In Wiekendael in Roosendaal, is het Kenniscentrum Parkinsonhuys ondergebracht. Dit kenniscentrum biedt bovenregionale en specialistische zorg aan mensen met de ziekte van Parkinson. Groenhuysen heeft als doel om mensen met de ziekte van Parkinson te ondersteunen in het zo lang mogelijk thuis wonen. Om dit mogelijk te maken bieden we diverse behandelingen door gespecialiseerde therapeuten.

 

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van parkinsonsymptomen hetzelfde.

Voorbeelden van symptomen ziekte van Parkinson:

  • Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong
  • Trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie)
  • Stijfheid van de spieren (rigiditeit)
  • Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte
  • ‘Bevriezen’ van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt alsof de voeten aan de vloer blijven plakken

 

Naast de bovengenoemde symptomen kunnen een breed scala aan andere klachten optreden zoals trager denken, verminderde reuk, slaapstoornissen, obstipatie, stemmingsproblemen en verandering van seksuele behoeften. Bovenstaande symptomen treden alleen lang niet bij iedereen met de ziekte van Parkinson op. Daarnaast verschilt de ernst van de klachten en het beloop van de ziekte van persoon tot persoon.

Revalidatie vanuit thuis

Bij Groenhuysen hebben we in nauwe samenwerking met het Bravis ziekenhuis een Parkinson revalidatie-traject ontwikkeld om onze zorg voor u naadloos op elkaar te laten aansluiten. Het revalidatietraject houdt in dat u tijdelijk verhuist naar regionaal behandelcentrum Wiekendael. Hier wordt u begeleid om beter met uw beperkingen om te gaan en leert u nieuwe vaardigheden aan. Zo trainen we onder andere uw motorische en communicatieve vaardigheden.

Dagbehandeling Parkinson

Groenhuysen biedt een dagbehandeling Parkinson in Roosendaal. De Dagbehandeling Parkinson is voor mensen met de ziekte van Parkinson die thuis wonen en (tijdelijk) behoefte hebben aan specialistische behandeling. Deelnemers krijgen een programma met behandelingen op maat, aangepast aan de gestelde doelen en uitdagingen. Zowel ‘s ochtends als ‘s middags zijn er behandelingen in groepsverband. Dit programma bestaat uit beweegactiviteiten en groepsgesprekken, begeleid door een therapeut, psycholoog of parkinsonverpleegkundige.

Revapark

Revapark biedt tijdelijk verblijf en behandeling aan revalidanten met de ziekte van Parkinson. Tijdens de revalidatiebehandeling worden mensen met de ziekte van Parkinson begeleid om zo goed mogelijk met hun beperkingen om te gaan. Het doel van de revalidatie is om cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Met als doel om terug te keren naar huis met of zonder hulpmiddelen, thuiszorg, eerstelijnsbehandeling of dagbehandeling.

Groenpark

Ons kleinschalig verblijf voor langdurige zorg, Groenpark, is ingericht en speciaal afgestemd op de behoeften van mensen met de ziekte van Parkinson. Zo is er voldoende bewegingsruimte in de kamers en gangen en is er gekozen voor het gebruik van zachte, rustige kleuren.

Cliënten die op Groenpark wonen hebben een vast team van behandelaren, verzorgenden en verpleegkundigen. Mantelzorgers worden nauw betrokken bij zorg, welzijn en het maken van het zorgplan.

Beweegprogramma's Parkinson

Onder begeleiding van gespecialiseerde therapeuten, kunnen cursisten met Parkinson door de beweegprogramma’s beter en langer mobiel blijven. En leert u hoe u met deze klachten om kunt gaan, zodat u er mogelijk minder last van krijgt.

Parkinson Café

Het Parkinson Café Heerle is een informeel trefpunt voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun familieleden en andere direct betrokkenen. Het geeft hen de gelegenheid om in ongedwongen sfeer ervaringen en kennis met elkaar te delen. Daarnaast krijgen zij er informatie over de behandelmogelijkheden en de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Ook is er veel aandacht voor meer praktische zaken.

 

Het Parkinson Café vindt plaats iedere eerste donderdag van de maand in Dorpshuis De Schalm in Heerle, van 14.00 tot 16.00 uur. Bekijk het programma van de bijeenkomsten op de website van de Parkinson Vereniging, via de link hieronder.

Wil jij ook aan de slag bij Groenhuysen?

Wil jij je specialiseren in de ziekte van Parkinson?