Lees voor
24 april 2024

Groenhuysen behaalt PREZO keurmerk dementie op jonge leeftijd

" alt=""/>

 Op 23 april ontving Groenhuysen het PREZO keurmerk dementie op jonge leeftijd.

Het keurmerk werd door Perspekt uitgereikt aan het team en de behandelaren van Heerma State en dagbehandeling De Wiek. Het is een mooie erkenning voor de kwalitatieve zorg die Groenhuysen biedt aan jonge mensen met dementie. Op zowel Heerma State als op De Wiek werd deze mijlpaal uiteraard ook gevierd met de bewoners en bezoekers.

Het PREZO keurmerk is ontwikkeld in opdracht van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Dit centrum heeft als doel om goede zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie en hun naasten te bieden.

Groenhuysen is binnen de regio hét expertisecentrum voor mensen met dementie op jonge leeftijd, en neemt actief deel aan het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd en de ketenzorg. Het behalen van het keurmerk is een mooie bevestiging dat Groenhuysen zich op een goede manier inzet voor het leveren van kwalitatieve zorg en het welzijn van cliënten.

De diagnose dementie is ingrijpend voor cliënten en hun omgeving. Vaak staan jonge mensen met dementie volop in het leven. Ketenmanagement biedt mensen de mogelijkheid om begeleiding thuis te krijgen, in overleg met de huisarts en de gespecialiseerd casemanager van Groenhuysen. De cliënten en hun familieleden bepalen zelf welke hulp en begeleiding ze willen ontvangen. Jonge mensen willen meestal zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daarom ligt de nadruk op behoud van eigen regie.

Dagbehandeling De Wiek biedt specialistische ondersteuning voor mensen met dementie op jonge leeftijd. Op De Wiek hebben cliënten de mogelijkheid om een of meerdere dagen per week deel te nemen aan een leuk en uitdagend dagprogramma. Als dagbehandeling niet meer voldoet, worden cliënten begeleid naar wonen in het verpleeghuis. Woonerf 5 en een woning van Woonerf 2 op Heerma State zijn specifiek ingericht voor deze jongere doelgroep. Zij wonen hier gezamenlijk en krijgen gespecialiseerde zorg, passend bij de vorm van dementie, leeftijd en wensen.