Verblijf in een centrum voor Wonen & Zorg of een Regionaal Behandelcentrum kan ook tijdelijk zijn, bijvoorbeeld als u rustig moet herstellen van een ziekte, moet revalideren na een ongeval of operatie of als uw mantelzorger even ontlast moet worden. Ook kan het een overbrugging naar een vaste opname zijn of als u geobserveerd en gediagnosticeerd moet worden. Soms wordt een tijdelijke opname van tevoren gepland, maar ook een crisisopname is mogelijk.


De kosten voor tijdelijke zorg worden voor u betaald als u een indicatie heeft. U moet dan nog wel een eigen bijdrage betalen. Heeft u geen indicatie, dan kunt u ervoor kiezen om tegen betaling gebruik te maken van tijdelijke opname. Neem voor meer informatie contact op met Groenhuysen Klantbureau.

Type locaties

Diensten

Lijst
Map

De Brink

Centrum voor Wonen & Zorg

Melis Stokelaan 5

4707 HP Roosendaal

088 - 55 735 00

Heerma State

Centrum voor Wonen & Zorg

Heerma van Vossstraat 59

4708 AW Roosendaal

088 - 55 731 00

Heeft u een vraag over tijdelijk verblijf?

Onze medewerkers staan u graag te woord.

U kunt ons bereiken tussen 8.00 en 17.00 uur

088-55 740 00