Lees voor

Geronto­psychiatrie

Centrum Gerontopsychiatrie biedt een beschermde woonomgeving voor ouderen met lichamelijke en psychiatrische problematiek. Cliënten komen wonen in een gewone woonvoorziening voor ouderen, waarbij rekening wordt gehouden met hun persoonlijke situatie.

Beschermde woonomgeving

De psychiatrische problemen kunnen al vroeg in het leven zijn ontstaan, maar ook op latere leeftijd. Behandeling in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg is op latere leeftijd niet altijd meer nodig, mogelijk of geschikt. Deze problemen kunnen heel verschillend zijn. Sommige ouderen vertonen gedag dat door anderen als bijzonder en teruggetrokken wordt ervaren, anderen zijn angstig of juist overenthousiast of snel in conflict met anderen. Groenhuysen biedt verschillende woonvormen met zorg en begeleiding afgestemd op de behoefte van cliënten.

 

Iemand komt in aanmerking voor Wonen bij ons als hij of zij door lichamelijke oorzaken niet in staat is zelfstandig thuis te wonen en er sprake is van een psychiatrisch probleem. Om te kunnen wonen in deze woonvorm, is een CIZ-indicatie noodzakelijk.

Kennis en ervaring

Onze medewerkers voelen zich verbonden met ouderen met een psychiatrisch probleem. De combinatie van lichamelijke en mentale problemen maakt voor hen het werk uitdagend en complex. Zij bieden structuur, bescherming en zorg, op die momenten dat de bewoners daar behoefte aan hebben. Medewerkers werken nauw samen met GGZ West-Noord-Brabant en wisselen kennis en ervaring uit.

Wil jij ook aan de slag bij Groenhuysen?

Wil jij werken met deze speciale doelgroep of je hierin ontwikkelen? Dat kan!