Lees voor

Groepswonen

Als u door omstandigheden veel behoefte heeft aan begeleiding, intensieve verzorging en verpleging, kunt u beschermd groepswonen bij Groenhuysen. U woont in een groep met geboden dagritme en structuur en heeft een eigen slaapkamer, waar 24/7 zorg wordt geboden.

Groepswonen met intensieve zorg

Wanneer u te maken heeft met ernstige lichamelijke beperkingen en op meerdere momenten in de dag begeleiding, intensieve verzorging en verpleging nodig heeft, kunt u beschermd wonen bij Groenhuysen. U woont in een groep met geboden dagritme en structuur en heeft een eigen slaapkamer, waar 24/7 zorg en welzijn wordt geboden.

Groepswonen met dementiezorg

Wanneer u de diagnose dementie heeft gekregen en behoefte heeft aan intensieve begeleiding en een veilige en vertrouwde omgeving, kunt u beschermd wonen bij Groenhuysen. U woont in een groep met geboden dagritme en structuur en heeft een eigen slaapkamer, waar 24/7 zorg en welzijn wordt geboden.

Groepswonen specifieke doelgroepen

Wanneer u te maken heeft met een specifiek ziektebeeld met ernstige beperkingen en op meerdere momenten in de dag begeleiding, intensieve verzorging en verpleging nodig heeft, kunt u beschermd komen wonen bij Groenhuysen. U woont in een groep met gelijkgestemden, waar een dagritme en structuur wordt geboden. U heeft een eigen slaapkamer, waar 24/7 zorg en welzijn wordt mogelijk is.

Zorgindicatie

Het wonen in een centrum voor Wonen & Zorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Om bij Groenhuysen beschut te wonen, heeft u een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) nodig. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u in aanmerking komt voor zo’n indicatie.

  • Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verpleging (VV6)
  • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (VV7)
  • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (VV8)
  • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (LG6)
  • Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (LG7)

Locaties voor groepswonen

Veelgestelde vragen

Vanaf welke leeftijd biedt Groenhuysen zorg?
Add icon

Groenhuysen biedt zorg aan ouderen: de leeftijd van onze klanten is 65+. Er zijn een paar uitzonderingen. Deze leeftijdsgrens is niet van toepassing voor onze specialismen: mensen met dementie op jonge leeftijd. Ook in het Hospice Roosdonck is geen leeftijdsgrens van toepassing.

Mijn ouder(s) gaat steeds verder achteruit. Wanneer komt iemand in aanmerking voor beschut of beschermd wonen?
Add icon

Het hangt af van de situatie. Wanneer u in een centrum voor Wonen & Zorg wilt komen wonen is er een Wlz-indicatie nodig. Deze indicatie geeft het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) af. Het Klantbureau geeft u hier graag meer informatie over.

Wat is een Wlz-indicatie?
Add icon

Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Wanneer u in een van onze centra voor Wonen & Zorg wilt komen wonen heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie geeft het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) af. In de indicatie staat uw zorgprofiel: de zorg die u nodig heeft. U vindt meer informatie over de Wlz-indicatie op de website van het CIZ. Zoekt u hulp bij een indicatieaanvraag? Het Klantbureau helpt u met uw vragen.

Wlz-indicatie: medische zorg van Groenhuysen of uw huisarts?
Biedt Groenhuysen medische zorg aan u, dan is de verpleegkundig specialist of specialist ouderengeneeskunde uw regiebehandelaar. We bieden in dat geval verzorging, verpleging, begeleiding én specifieke behandeling. De kosten van een behandeling vallen in dit geval onder de Wlz en worden dus door Groenhuysen betaald.

Behoudt u uw huisarts, dan bieden we verzorging, verpleging en begeleiding. Uw huisarts blijft in dit geval medisch eindverantwoordelijk. De kosten van behandeling door bijvoorbeeld een fysiotherapeut vallen in dit geval onder de zorgverzekeringswet.

Wat is een zorgprofiel of een zorgindicatie?
Add icon

Er zijn verschillende zorgprofielen, omdat niet iedereen met een Wlz-indicatie dezelfde soort zorg nodig heeft. Voorheen noemden we dit zorgzwaartepakketten (ZZP’s). Een zorgprofiel geeft dus aan wat voor zorg iemand nodig heeft. U vindt meer informatie over de zorgprofielen op de website van CIZ.

Wat is een Wzd en wanneer vragen we deze aan?
Add icon

Dit is een wet die onder andere geldt voor mensen met geheugenproblemen/dementie wanneer we iemand gedwongen opnemen op een gesloten afdeling. Hiervoor spreken we duidelijke (behandel)richtlijnen af met naaste(n) en behandelend arts. Denk bijvoorbeeld aan klanten die ‘s nachts gaan dwalen als de deur niet op slot zit.

Is er een wachtlijst?
Add icon

Klantbureau kijkt samen met u naar de juiste match tussen uw zorgvraag en de locatie. Indien er een wachtlijst is voor de best passende of gewenste locatie, brengen wij u hiervan op de hoogte. U kunt de cliënt aanmelden via het digitale aanmeldformulier, op de pagina zorg aanvragen.

Kan ik een rondleiding krijgen op locatie?
Add icon

Op alle locatie pagina’s staan virtuele rondleidingen. Zo krijgt u thuis al een goed beeld hoe de locatie eruitziet. Aanvullend is het mogelijk om een rondleiding te krijgen op een locatie. In principe kunt u zelf op alle locaties terecht in de brasserie/het restaurant. Wanneer u meer van een locatie wilt zien, zoals een appartement moet er altijd een indicatie zijn afgegeven. Het Klantbureau weet aan de hand van uw indicatie welke locaties passende zorg bieden.

Mag ik mijn huisdier meenemen?
Add icon

Op sommige locaties is het toegestaan om uw huisdier mee te nemen. Het dier blijft uw verantwoordelijkheid, dus u moet het zelf kunnen verzorgen. Het mag geen overlast bezorgen aan andere klanten.

Worden de kosten van de zorg vergoed?
Add icon

De kosten voor het wonen binnen een locatie van Groenhuysen worden gedeeltelijk vergoed door de Wet langdurige zorg (Wlz). U vindt meer informatie over Wlz op de website van Rijksoverheid. U betaalt daarnaast een eigen bijdrage afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Op de website van het CAK vindt u een rekenhulp om te berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is.

Wanneer u geen behandeling verzilvert en toch gebruik maakt van een fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut of logopedist kunt u een beroep doen op uw zorgverzekering.

Met welke zorgverzekeraars heeft Groenhuysen een contract?
Add icon

Groenhuysen heeft voor de verschillende producten die de zorgverzekeringswet (Zvw) levert, afspraken met verschillende zorgverzekeraars. In het te downloaden overzicht op de pagina Zorgaanbod ziet u met welke zorgverzekeraars en voor welke zorgvormen Groenhuysen een contract heeft. In dit overzicht ziet u, op basis van waar u verzekerd bent, of u voor deze zorg terecht kunt bij Groenhuysen.

Eerstelijns paramedische zorg is zorg geleverd door fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten. GRZ staat voor Geriatrische Revalidatie Zorg. ELV staat voor eerstelijnsverblijfszorg. Dit is een indicatie waarmee u tijdelijk kunt verblijven voor herstelzorg of waarmee u palliatieve zorg in het hospice kunt ontvangen. GZSP staat voor Geneeskundige Zorg Specifieke Patiëntengroepen. Dit is per 1-1-2020 een landelijk nieuw product. Het gaat om zorg geleverd door een specialist ouderengeneeskunde of geriatrisch verpleegkundige voor bijvoorbeeld een screening en daarbij eventuele opvolging van kwetsbare ouderen of mensen met dementie. Per 1-1-2021 is de GZSP uitgebreid met dagbehandeling voor specifieke klanten (met name jong dementerenden), die geen Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) nodig hebben.

Heeft u vragen? Dan neem u contact op met ons Klantbureau via 088 – 55 740 00.

Zijn er bijkomende kosten als ik bij Groenhuysen woon?
Add icon

Bepaalde aanvullende producten en diensten vallen niet onder de Wet langdurige zorg. Denk aan waskosten of aansluiting voor tv en telefoon. Uiteraard bent u geheel vrij in uw keuze dit wel of niet af te nemen. U kunt deze prijzen opvragen via ons Klantbureau.

Hoe zit het met mijn verzekeringen wanneer ik in een centrum voor Wonen & Zorg kom wonen?
Add icon

Zorgverzekering
Een eigen ziektekostenverzekering is wettelijk verplicht. De keuze voor een basis en eventueel aanvullende verzekering kunt u zelf bepalen.

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
Als u bij Groenhuysen komt wonen met een indicatie bent u collectief verzekerd voor uw WA. Er geldt een eigen risico.

Inboedelverzekering
Als u bij Groenhuysen komt wonen met een indicatie bent u collectief verzekerd voor uw inboedelverzekering. Er geldt een eigen risico.

U vindt meer informatie over de Wettelijke aansprakelijkheids- en inboedelverzekering op de pagina https://www.groenhuysen.nl/zorgaanbod/.

Gelden er bezoektijden?
Add icon

De bezoektijden zijn tussen 10:00 uur en 22:00 uur.

Welke voorwaarden en huisregels gelden er?
Add icon

Het Klantbureau van Groenhuysen kan u informeren betreft de huisregels die gelden in een centrum voor Wonen & Zorg. Naast deze huisregels zijn ook de algemene voorwaarden van Groenhuysen van toepassing wanneer u verhuist naar een van onze centra. De voorwaarden en algemene gedragsregels vindt u op de website.